VII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sławno w dniu 6 marca 2019 r.